Firma Glass Produkt s.r.o zahájila výrobu izolačních dvojskel v roce 2003 a od samého počátku zajišťuje vysoce kvalitní výrobek.V průběhu 7 let si Glass Produkt vybojoval svou vedoucí pozici v kruhu předních výrobců izolačních skel v zemi.

Nové investice v Pyskowicích a zavedení revolučních technologických řešení pro výrobu izolačních dvojskel s nejvyššími technickými parametry je důkazem o inovaci a pokroku ve firmě.Výrobní technologie a zájem o životní prostředí se odráží v produkci Windows GP Perfect Warm. Používý se při výrobě skla rámeček Super Spacer ® firmy Edgetech je reakcí na nejvyšší požadavky ekonomické a kvalitativní produkce dvojskel jedno a dvou komorového systému.

Zákazníkům garantujeme – a není to pokrytecký slib – trvale vysokou kvalitu těsnění dvojslek a vždy včasnou dodávku.Dvojskla GP Perfect Warm jsou vždy vyplněny inertním plynem, čímž se dosáhne vynikající sazby, aby se snížily tepelné ztráty z místnosti. Jsme hrdí na naší schopnost uspokojit naše zákazníky a pomáhat jim maximálně ulehčit nákup.

Nejlepším produktům na trhu je doprovázená marketingova podopora, aby mohli prodat ještě více oken.