W szybach zespolonych GP Perfect Warm z ramką Super Spacer® tłumienie hałasu jest nawet o 2 dB lepsze niż w standardowej szybie z ramką aluminiową.

Wykonana z komórkowego gęsto spienionego tworzywa przekładka Super Spacer® pochłania dźwięki, natomiast przekładki puste w środku wzmacniają rozchodzenie się hałasu.